Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 2401rund015vm , 2401rund015vm Budgetår: 2013
Startdatum: 2013-12-12 Stoppdatum 2013-12-12
Mängd (ton): 1,88 Kostnad totalt: 3592
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,7
Kalkursprung: Rugen Metod: Flyg
Kommentar: