Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 2401rund050vm , 2401rund050vm Budgetår: 2013
Startdatum: 2013-12-12 Stoppdatum 2013-12-12
Mängd (ton): 2,88 Kostnad totalt: 5483
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,7
Kalkursprung: Rugen Metod: Flyg
Kommentar: