Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 2401torsb033vm , 2401torsb033vm Budgetår: 2013
Startdatum: 2013-08-15 Stoppdatum 2013-08-15
Mängd (ton): 1,99 Kostnad totalt: 2905
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,7
Kalkursprung: Rugen Metod: Flyg
Kommentar: