Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 2401tvärå029vm , 2401tvärå029vm Budgetår: 2013
Startdatum: 2014-03-11 Stoppdatum 2014-03-11
Mängd (ton): 4,67 Kostnad totalt: 8886
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,7
Kalkursprung: Rugen Metod: Flyg
Kommentar: