Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 2401tvärå073vm , 2401tvärå073vm Budgetår: 2013
Startdatum: 2014-03-11 Stoppdatum 2014-03-11
Mängd (ton): 0,99 Kostnad totalt: 1891
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,7
Kalkursprung: Rugen Metod: Flyg
Kommentar: