Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 2401örab001vm , 2401örab001vm Budgetår: 2013
Startdatum: 2013-12-13 Stoppdatum 2013-12-13
Mängd (ton): 15,30 Kostnad totalt: 29115
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,7
Kalkursprung: Rugen Metod: Flyg
Kommentar: