Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 2403stens043vm , 2403stens043vm Budgetår: 2013
Startdatum: 2014-03-12 Stoppdatum 2014-03-12
Mängd (ton): 3,08 Kostnad totalt: 5719
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,7
Kalkursprung: Rugen Metod: Flyg
Kommentar: