Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 2425fjällå120vm , 2425fjällå120vm Budgetår: 2013
Startdatum: 2013-08-21 Stoppdatum 2013-08-21
Mängd (ton): 2,98 Kostnad totalt: 5310
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,7
Kalkursprung: Rugen Metod: Flyg
Kommentar: