Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 2462loftb022vm , 2462loftb022vm Budgetår: 2013
Startdatum: 2013-07-28 Stoppdatum 2013-07-28
Mängd (ton): 1,99 Kostnad totalt: 3662
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,7
Kalkursprung: Rugen Metod: Flyg
Kommentar: