Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 2463kullmy087vm , 2463kullmy087vm Budgetår: 2013
Startdatum: 2013-12-08 Stoppdatum 2013-12-08
Mängd (ton): 3,18 Kostnad totalt: 6613
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,7
Kalkursprung: Rugen Metod: Flyg
Kommentar: