Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 2463mossav104vm , 2463mossav104vm Budgetår: 2013
Startdatum: 2013-12-06 Stoppdatum 2013-12-06
Mängd (ton): 3,87 Kostnad totalt: 8059
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,7
Kalkursprung: Rugen Metod: Flyg
Kommentar: