Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 2463mossav134vm , 2463mossav134vm Budgetår: 2013
Startdatum: 2013-12-06 Stoppdatum 2013-12-06
Mängd (ton): 1,88 Kostnad totalt: 3926
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,7
Kalkursprung: Rugen Metod: Flyg
Kommentar: