Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: N VÅLTJÄRNEN, 6711420-1391180-Våt Budgetår: 2013
Startdatum: 2013-07-03 Stoppdatum 2013-07-03
Mängd (ton): 10,30 Kostnad totalt: 9589
Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0-1 mm CaO halt: 0,5
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: