Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: FRÖSJÖN, 626594 143989 Budgetår: 2009
Startdatum: 2009-03-12 Stoppdatum 2009-03-12
Mängd (ton): 18,99 Kostnad totalt: 20564
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt:
Kalkursprung: Uddagården/Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: