Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: ÄLFTEN, 626910 146227 Budgetår: 2010
Startdatum: 2010-04-20 Stoppdatum 2010-04-21
Mängd (ton): 12,00 Kostnad totalt: 12940
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,8
Kalkursprung: Uddagården/Ignaberga Metod: Båt
Kommentar: