Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: ÖSTERGÖLEN, 627336 147078 Budgetår: 2003
Startdatum: 2003-02-23 Stoppdatum 2003-02-23
Mängd (ton): 8,13 Kostnad totalt: 7064
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,8
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: