Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: ÖSTERGÖLEN, 627336 147078 Budgetår: 2002
Startdatum: 2002-04-17 Stoppdatum 2002-04-17
Mängd (ton): 8,81 Kostnad totalt: 7365
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,3
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: