Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HAGSVARTEN, 627389 142662 Budgetår: 2004
Startdatum: 2004-12-06 Stoppdatum 2004-12-07
Mängd (ton): 69,98 Kostnad totalt: 40126
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 49,1
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: