Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HAGSVARTEN, 627389 142662 Budgetår: 1998
Startdatum: 1998-11-12 Stoppdatum 1998-11-13
Mängd (ton): 70,02 Kostnad totalt: 29461
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: