Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HAGSVARTEN, 627389 142662 Budgetår: 2000
Startdatum: 2000-10-26 Stoppdatum 2000-10-26
Mängd (ton): 69,99 Kostnad totalt: 35491
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: