Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HAGSVARTEN, 627389 142662 Budgetår: 2001
Startdatum: 2001-11-10 Stoppdatum 2001-11-11
Mängd (ton): 70,02 Kostnad totalt: 38040
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: