Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HAGSVARTEN, 627389 142662 Budgetår: 1999
Startdatum: 1999-11-17 Stoppdatum 1999-11-17
Mängd (ton): 70,03 Kostnad totalt: 53293
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: