Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HAGSVARTEN, 627389 142662 Budgetår: 2009
Startdatum: 2009-10-29 Stoppdatum 2009-10-29
Mängd (ton): 49,61 Kostnad totalt: 31752
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,5
Kalkursprung: Uddagården/Ignaberga Metod: Båt
Kommentar: