Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HAGSVARTEN, 627389 142662 Budgetår: 2007
Startdatum: 2007-10-24 Stoppdatum 2007-10-24
Mängd (ton): 75,00 Kostnad totalt: 51044
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 49,8
Kalkursprung: Uddagården/Ignaberga Metod: Båt
Kommentar: