Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HAGSVARTEN, 627389 142662 Budgetår: 2006
Startdatum: 2006-10-23 Stoppdatum 2006-10-23
Mängd (ton): 75,12 Kostnad totalt: 48699
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,7
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: