Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: GRYSSHULTASJÖ, 627530 136127 Budgetår: 2004
Startdatum: 2004-02-18 Stoppdatum 2004-02-22
Mängd (ton): 14,00 Kostnad totalt: 11648
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,5
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: