Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: GRYSSHULTASJÖ, 627530 136127 Budgetår: 1998
Startdatum: 1998-10-01 Stoppdatum 1998-10-03
Mängd (ton): 16,00 Kostnad totalt: 11295
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: