Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: PAMPASJÖN, 627816 138121 Budgetår: 2008
Startdatum: 2008-03-05 Stoppdatum 2008-03-06
Mängd (ton): 8,00 Kostnad totalt: 7336
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: