Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: ENASJÖN, 627887 137879 Budgetår: 2001
Startdatum: 2001-04-04 Stoppdatum 2001-04-04
Mängd (ton): 31,81 Kostnad totalt: 23348
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 49,7
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: