Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: ENASJÖN, 627887 137879 Budgetår: 1999
Startdatum: 1999-02-14 Stoppdatum 1999-02-14
Mängd (ton): 30,83 Kostnad totalt: 22228
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: