Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: ENASJÖN, 627887 137879 Budgetår: 2004
Startdatum: 2004-03-27 Stoppdatum 2004-03-27
Mängd (ton): 33,86 Kostnad totalt: 23837
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: