Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: ENASJÖN, 627887 137879 Budgetår: 2006
Startdatum: 2006-02-21 Stoppdatum 2006-02-21
Mängd (ton): 20,00 Kostnad totalt: 17020
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Uddagården/Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: