Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: KALVASJÖN, 627976 139651 Budgetår: 2010
Startdatum: 2010-04-29 Stoppdatum 2010-04-29
Mängd (ton): 99,70 Kostnad totalt: 73977
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,4
Kalkursprung: Uddagården/Ignaberga Metod: Båt
Kommentar: