Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: GUNNALTASJÖN, 628570 135207 Budgetår: 2001
Startdatum: 2001-03-19 Stoppdatum 2001-03-19
Mängd (ton): 14,78 Kostnad totalt: 5135
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: