Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: GUNNALTASJÖN, 628570 135207 Budgetår: 2004
Startdatum: 2004-03-28 Stoppdatum 2005-01-13
Mängd (ton): 30,37 Kostnad totalt: 23962
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,5
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: