Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: GUNNALTASJÖN, 628570 135207 Budgetår: 1998
Startdatum: 1998-10-07 Stoppdatum 1998-10-07
Mängd (ton): 15,00 Kostnad totalt: 9960
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: