Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: GUNNALTASJÖN, 628570 135207 Budgetår: 2005
Startdatum: 2006-01-22 Stoppdatum 2006-01-22
Mängd (ton): 22,72 Kostnad totalt: 36669
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,6
Kalkursprung: Uddagården/Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: