Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: MÄEN, 628781 136365 Budgetår: 2003
Startdatum: 2003-04-23 Stoppdatum 2003-04-28
Mängd (ton): 116,10 Kostnad totalt: 54711
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,7
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: