Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: MÄEN, 628781 136365 Budgetår: 2004
Startdatum: 2005-01-11 Stoppdatum 2005-01-11
Mängd (ton): 19,99 Kostnad totalt: 15771
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,6
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: