Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: MÄEN, 628781 136365 Budgetår: 2000
Startdatum: 2000-04-26 Stoppdatum 2000-04-26
Mängd (ton): 79,93 Kostnad totalt: 35168
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: