Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: MÄEN, 628781 136365 Budgetår: 2002
Startdatum: 2002-05-21 Stoppdatum 2002-05-21
Mängd (ton): 110,82 Kostnad totalt: 52528
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: