Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: MÄEN, 628781 136365 Budgetår: 1999
Startdatum: 1999-03-16 Stoppdatum 1999-03-16
Mängd (ton): 48,98 Kostnad totalt: 32963
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: