Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: MÄEN, 628781 136365 Budgetår: 2001
Startdatum: 2001-03-18 Stoppdatum 2001-03-19
Mängd (ton): 50,09 Kostnad totalt: 34812
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: