Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: MÄEN, 628781 136365 Budgetår: 2003
Startdatum: 2003-04-05 Stoppdatum 2003-04-05
Mängd (ton): 29,96 Kostnad totalt: 23218
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,6
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: