Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: MÄEN, 628781 136365 Budgetår: 1998
Startdatum: 1998-05-07 Stoppdatum 1998-05-07
Mängd (ton): 80,94 Kostnad totalt: 33833
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: