Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: MÄEN, 628781 136365 Budgetår: 2009
Startdatum: 2009-02-21 Stoppdatum 2009-11-04
Mängd (ton): 160,01 Kostnad totalt: 96293
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Uddagården/Ignaberga Metod: Båt
Kommentar: