Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: MÄEN, 628781 136365 Budgetår: 2005
Startdatum: 2005-05-16 Stoppdatum 2005-05-16
Mängd (ton): 169,00 Kostnad totalt: 87203
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,0
Kalkursprung: Uddagården/Ignaberga Metod: Båt
Kommentar: