Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: MÄEN, 628781 136365 Budgetår: 2007
Startdatum: 2007-04-23 Stoppdatum 2007-04-23
Mängd (ton): 83,00 Kostnad totalt: 53867
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Uddagården/Ignaberga Metod: Båt
Kommentar: