Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: MÄEN, 628781 136365 Budgetår: 2008
Startdatum: 2008-03-16 Stoppdatum 2009-02-24
Mängd (ton): 160,00 Kostnad totalt: 116800
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 49,0
Kalkursprung: Uddagården/Ignaberga Metod: Båt
Kommentar: