Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: MÄEN, 628781 136365 Budgetår: 2010
Startdatum: 2010-04-28 Stoppdatum 2010-11-03
Mängd (ton): 163,33 Kostnad totalt: 115637
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 49,4
Kalkursprung: Uddagården/Ignaberga Metod: Båt
Kommentar: